Banner
 
  Dot   Home  
  Dot   Forum  
  Dot   Ränge  
  Dot   RuleZ  
 
  Dot   Chronik  
  Dot   Bibliothek  
  Dot   Patches  
 
  Dot   Event  
  Dot   Video  
  Dot   Screens  
 
  Dot   Community  
  Dot   Info´s  
  Dot   Gilden  
  Dot   Sonstige  
 
  Dot   Disclaimer  
  Dot   Impressum  
 
 

warhammer

14 März, 2011

 
 
 
 
   
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Übersicht Regenerationstränke
 
rahmen Rahmen rahmen
----

Klicke auf das entsprechende Rezept, um mehr darüber zu erfahren

Rezept-Name Skill Kosten Verkauf Verlust
schwaches Behandlungselixier 519 0,9000 0,4500 0,4500
schwaches Kräftigungselixier 524 0,9000 0,4500 0,4500
schwaches Klarheitselixier 529 0,9000 0,4500 0,4500
schwacher Behandlungstrank 559 2,0500 1,0250 1,0250
schwacher Kräftigungstrank 564 2,0500 1,0250 1,0250
schwacher Klarheitstrank 569 2,0500 1,0250 1,0250
schwache Behandlungsessenz 586 3,4500 1,7250 1,7250
schwache Kräftigungsessenz 592 3,4500 1,7250 1,7250
schwache Klarheitsessenz 597 3,4500 1,7250 1,7250
Behandlungselixier 564 1,2000 0,6000 0,6000
Kräftigungselixier 569 1,2000 0,6000 0,6000
Klarheitselixier 574 1,2000 0,6000 0,6000
Behandlungstrank 599 2,6500 1,3250 1,3250
Kräftigungstrank 602 2,6500 1,3250 1,3250
Klarheitstrank 607 2,6500 1,3250 1,3250
Behandlungsessenz 620 4,3500 2,1750 2,1750
Kräftigungsessenz 625 4,3500 2,1750 2,1750
Klarheitsessenz 630 4,3500 2,1750 2,1750
besseres Behandlungselixier 639 1,7500 0,8750 0,8750
besseres Kräftigungselixier 644 1,7500 0,8750 0,8750
besseres Klarheitselixier 649 1,7500 0,8750 0,8750
besserer Behandlungstrank 684 3,7500 1,8750 1,8750
besserer Kräftigungstrank 689 3,7500 1,8750 1,8750
besserer Klarheitstrank 694 3,7500 1,8750 1,8750
bessere Behandlungsessenz 729 6,0000 3,0000 3,0000
bessere Kräftigungsessenz 734 6,0000 3,0000 3,0000
bessere Klarheitsessenz 739 6,0000 3,0000 3,0000
starkes Behandlungselixier
[Drop: Uraltes Trollblut]
1000 2,7500 1,3750 1,3750
starkes Kräftigungselixier
[Drop: Uraltes Riesenblut]
1000 2,7500 1,3750 1,3750
starkes Klarheitselixier
[Drop: Uralter gemahlener Fokusstein]
1000 2,7500 1,3750 1,3750
starker Behandlungstrank
[Drop: Uraltes Trollblut]
1026 7,7500 3,8750 3,8750
starker Kräftigungstrank
[Drop: Uraltes Riesenblut]
1026 7,7500 3,8750 3,8750
starker Klarheitstrank
[Drop: Uralter gemahlener Fokusstein]
1026 7,7500 3,8750 3,8750
starke Behandlungsessenz
[Drop: Uraltes Trollblut]
1045 11,0000 5,5000 5,5000
starke Kräftigungsessenz
[Drop: Uraltes Riesenblut]
1045 11,0000 5,5000 5,5000
starke Klarheitsessenz
[Drop: Uralter gemahlener Fokusstein]
1045 11,0000 5,5000 5,5000
   
 
 
EA
 
mysthic
 
Artwork and screen shots Copyright © 2001-2007 Mythic Entertainment, Inc. All rights reserved. Used with permission of Mythic Entertainment, Inc.
Copyright © 2001-2010  All rights reserved by  Nordic Forces
 
  Dot   Shrounded of Isles  
  Dot   Foundations  
  Dot   Trial of Atlantis  
  Dot   New Frontiers  
  Dot   Catacombs  
  Dot   Darkness Rising  
  Dot   Labyrinth of the Minotaur  
 
  Dot   Befehle  
  Dot   Karten  
  Dot   Pferde  
  Dot   Reichfähigkeiten  
  Dot   Tipps  
  Dot   Trophy  
 
  Dot   Übersicht  
  Dot   Alchemie  
  Dot   Rezepte Alchemie  
  Dot   Farbübersicht  
  Dot   Rüstungsübersicht  
  Dot   Belagerungshand.  
  Dot   Bannzauber  
 
  Dot   Wallpaper  
  Dot   UI Benutzeroberf.  
  Dot   Tools  
 
  Dot   Hintergrund