Banner
 
  Dot   Home  
  Dot   Forum  
  Dot   Ränge  
  Dot   RuleZ  
 
  Dot   Chronik  
  Dot   Bibliothek  
  Dot   Patches  
 
  Dot   Event  
  Dot   Video  
  Dot   Screens  
 
  Dot   Community  
  Dot   Info´s  
  Dot   Gilden  
  Dot   Sonstige  
 
  Dot   Disclaimer  
  Dot   Impressum  
 
 

warhammer

14 März, 2011

 
 
 
 
   
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Übersicht Balistamunition
 
rahmen Rahmen rahmen

Klicke auf das entsprechende Rezept, um mehr darüber zu erfahren

Rezept-Name Skill Kosten Verkauf Verlust
gedämpfter Donnerbolzen 10 0,2440 0,1736 0,0704
zerbrochener Feldbolzen 20 0,2460 0,1722 0,0738
angelaufener Zackenbolzen 95 0,4080 0,2856 0,1224
verhüllter Donnerbolzen 110 0,4880 0,3472 0,1408
ungeschliffener Feldbolzen 120 0,4980 0,3486 0,1494
stumpfer Zackenbolzen 195 0,6480 0,4536 0,1944
niederer Donnerbolzen 210 0,7320 0,5208 0,2112
rauer Feldbolzen 220 0,7440 0,5208 0,2232
entfärbter Zackenbolzen 295 1,0560 0,7392 0,3168
Donnerbolzen 310 0,9760 0,6944 0,2816
Feldbolzen 320 0,9900 0,6930 0,2970
Zackenbolzen 395 1,2960 0,9072 0,3888
voller Donnerbolzen 410 1,2200 0,8680 0,3520
fester Feldbolzen 420 1,2360 0,8652 0,3708
gereinigter Zackenbolzen 495 1,7040 1,1928 0,5112
starker Donnerbolzen 510 1,4640 1,0416 0,4224
gleichmäßiger Feldbolzen 520 1,4880 1,0416 0,4464
polierter Zackenbolzen 595 1,9440 1,3606 0,5834
tiefer Donnerbolzen 610 1,7360 1,2152 0,5208
veredelter Feldbolzen 610 1,7340 1,2138 0,5202
funkelnder Zackenbolzen 695 2,3520 1,6464 0,7056
grollender Donnerbolzen 710 1,9840 1,3888 0,5952
überlegener Feldbolzen 720 1,9800 1,3860 0,5940
glänzender Zackenbolzen 795 2,5920 1,8144 0,7776
resonanter Donnerbolzen 810 2,2320 1,5624 0,6696
verzierter Feldbolzen 820 2,2260 1,5582 0,6678
schimmender Zackenbolzen 895 3,0000 2,0010 0,9990
wiederhallender Donnerbolzen 910 2,4800 1,7360 0,7440
perfeckter Feldbolzen 920 2,4780 1,7346 0,7434
flimmender Zackenbolzen 995 3,2400 2,2680 0,9720
   
 
 
EA
 
mysthic
 
Artwork and screen shots Copyright © 2001-2007 Mythic Entertainment, Inc. All rights reserved. Used with permission of Mythic Entertainment, Inc.
Copyright © 2001-2010  All rights reserved by  Nordic Forces
 
  Dot   Shrounded of Isles  
  Dot   Foundations  
  Dot   Trial of Atlantis  
  Dot   New Frontiers  
  Dot   Catacombs  
  Dot   Darkness Rising  
  Dot   Labyrinth of the Minotaur  
 
  Dot   Befehle  
  Dot   Karten  
  Dot   Pferde  
  Dot   Reichfähigkeiten  
  Dot   Tipps  
  Dot   Trophy  
 
  Dot   Übersicht  
  Dot   Alchemie  
  Dot   Rezepte Alchemie  
  Dot   Farbübersicht  
  Dot   Rüstungsübersicht  
  Dot   Belagerungshand.  
  Dot   Bannzauber  
 
  Dot   Wallpaper  
  Dot   UI Benutzeroberf.  
  Dot   Tools  
 
  Dot   Hintergrund